Home

Testimoni del Jordi

Testimoni del Jordi

Quin tipus de malaltia has patit i quins tractaments has rebut? Jo he patit...