Suport psicològic

Suport psicològic

Aquest apartat inclou els serveis que ofereixen les entitats de Junts contra el càncer per proporcionar orientació i suport psicològic a les persones que han superat el càncer, buscant el benestar i la qualitat de la vida emocional i psicològica d’aquests i dels seus familiars.

Assessorament, suport clínic, emocional i psicoteràpia

Es tracta d’un servei d’orientació enfocat a atendre dificultats puntuals de manera breu, àgil i ràpida, on el professional, juntament amb la persona que ha superat un càncer i la seva família, cerca la solució més adequada per a la problemàtica presentada.

 

         

       

Pàgina web actualitzada 04/06/2024

 

 

Teràpia de grup

 

Intervenció grupal dirigida per terapeutes professionals especialitzats en l’àmbit oncològic. Consisteix en l’aplicació de tècniques psicoterapèutiques a un conjunt de pacients per facilitar l’adaptació psicosocial a la malaltia, als seus tractaments i a la supervivència del càncer.

Pàgina web actualitzada 04/06/2024

 

Teràpia sexual i de parella

 

Assessorament i suport per resoldre les dificultats en la relació de parella, la por a la intimitat i contribuir a una millor relació conjugal per facilitar l’adaptació a la malaltia i tractaments.

 

Pàgina web actualitzada 04/06/2024

 

 

 

Grups ajuda mútua

 

 

Grups formats per persones que han patit un càncer i/o familiars, i que tenen la iniciativa personal de reunir-se per tractar temes d’interès comú relacionats amb la malaltia (vivències, preocupacions, tractaments…), obtenir beneficis personals (rebre suport, sentir-se compresa…) i aconseguir adaptar-se adequadament al procés que travessen.

     

Pàgina web actualitzada 04/06/2024