Suport psicològic

Suport psicològic

Aquest apartat inclou els serveis que ofereixen les entitats de Junts contra el càncer per proporcionar orientació i suport psicològic a les persones que han superat el càncer, buscant el benestar i la qualitat de la vida emocional i psicològica d’aquests i dels seus familiars.

Assessorament i suport

Es tracta d’un servei d’orientació enfocat a atendre dificultats puntuals de manera breu, àgil i ràpida, on el professional, juntament amb el pacient i la seva família, cerca la solució més adequada per a la problemàtica presentada.

Pàgina web actualitzada 07/02/2018

Teràpia de grup

Intervenció grupal dirigida per terapeutes professionals especialitzats en l’àmbit oncològic. Consisteix en l’aplicació de tècniques psicoterapèutiques a un conjunt de pacients per facilitar l’adaptació psicosocial a la malaltia, als seus tractaments i a la supervivència del càncer.

Pàgina web actualitzada 07/02/2018

Suport clínic

Es tracta d’un servei que ofereix suport emocional, així com la possibilitat de realitzar un procés terapèutic tant individual com familiar dirigit per un equip de psicòlegs

Pàgina web actualitzada 07/02/2018

Teràpia sexual i de parella

Assessorament i suport per resoldre les dificultats en la relació de parella i la por a la intimitat i contribuir a una millor relació conjugal.

Pàgina web actualitzada 07/02/2018

Grups ajuda mútua

Es tracta de grups de persones que estan o han estat afectades per la malaltia del càncer i/o de familiars, guiats per terapeutes i enfocats a resoldre dificultats.

Pàgina web actualitzada 07/02/2018